Specifications

Tekniska specifikationer för Multiplaz 3500

 Medium för skärning och svetsning *    Vatten
 Medium för svetsning och lödning
   Vatten-Alkohol
 El (enfas)    100 - 253 V
 Frekvens
 50 - 60 Hz
 Energiförbrukning (240 V, 10A trög säkring räcker)

 ≤3.5 kWt
 Energiförbrukning (110 V)
 2.0 kWt
 Svetstyp    Plasma och plasmabåge
 Flamtemperatur
 8000 °C
 Skärkapacitet (stål)
 ≤12mm
 Svetskapacitet (stål)
≥0,3mm
 Vilospänning    68 V
 Förbrukningstid per påfyllning    20 - 30 min
 Pistolens ångtryck
   0.4 - 1.2 bar (5.7 - 17 pci)
 Driftkapacitet    100%
 Styrenhet, mått

 380 x 190 x 140 mm (l*h*b)
 
 
 Styrenhet, vikt

 8 kg
 Pistol, mått
 205 x 194 x 60 mm (l*h*b)
 

 Pistol, vikt (tom)
 0.9 kg
 Anslutningssladd

 2 m
 Pistolsladd
 2m

* för viss typ av svetsning