Eco Friendly

Miljövänlig drift med framtidens teknologi

Vi känner oss extra stolta för de miljömässiga fördelarna hos Multiplaz 3500. Multiplaz sätter en ny standard jämfört med äldre teknologi som baseras på ohälsosam gas och dålig verkningsgrad. Forskning på vattenplasma har lett till ett ekologiskt genombrott när det gäller svetsning, skärning och lödning.

Användandet av vanligt kranvatten som medium, liksom utformningen av pistolen som skapar plasman, har gjort svetsning och plasmaskärning till en säker process. Upphettning har blivit betydligt säkrare tack vare avskaffandet av gasförbränning och dess restprodukter.

Skölden av ånga som omger plasmastrålen skyddar svetshärden från luft, vilket innebär att farliga föroreningar, inklusive kväveoxid, aldrig blir ett problem. Denna sköld täcker hela det aktuella området under upphettningen och hindrar även farligt damm som kan uppstå vid metallens yta.

Användaren slipper att andas in partiklar eftersom ångskölden fångar dessa och får dem att lägga sig. Skölden kondenserar, späder ut och stoppar utsläpp av de komplexa kemiska föreningar som kan uppstå vid upphettningen.

Luftens renhet vid användning av Multiplaz 3500 är orsaken till att den ofta används i dåligt ventilerade utrymmen - under jord, i brunnar, slutna utrymmen, valv, garage, på u-båtar osv.

Multiplaz 3500 har dessutom en låg ljudnivå. Den tysta driften har varit en välkommen överraskning för många experter inom plasmaskärning.